Změna názvu společností WAKENHAT

Dovolujeme si vám oznámit změnu názvu společností WAKKENHAT. Od 1. ledna 2020 používáme zjednodušený název WAKENHAT a to u všech našich společností.

Dovolujeme si vám oznámit změnu názvu společností WAKKENHAT. Od 1. ledna 2020 používáme zjednodušený název WAKENHAT a to u všech našich společností.

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás