Spolupráce s AWAKKS s.r.o.

Vážení čtenáři, dnes Vás seznámíme s naší partnerskou společností, která pro nás provádí speciální kynologické služby.

Společnost AWAKKS vznikla v roce 2008, jako skupina specialistů v oblasti pyrotechniky a služební kynologie. Tato skupina je dnes tvořena bývalými příslušníky ozbrojených složek s dlouholetou praxí v uvedených oborech, kteří i nadále dlouhodobě spolupracují s příslušnými útvary Armády ČR a Policie ČR. Jako první svého druhu v České republice nabízí na základě patřičných oprávnění (např. povolení k odběru a manipulaci s výbušninami nebo povolení k držení drog) pro civilní potřebu dále uvedené komplexní služby.

Společnost AWAKKS je zaměřena na výcvik služebních psů pro speciální práce, a to zejména na pachové práce spojené s vyhledáváním výbušnin případně i dalších zájmových pachů.

Základní výcvik je prováděn ve výcvikovém středisku společnosti na vlastním cvičebním polygonu. Tento druh výcviku patří k nejsložitějším v oblasti celé služební kynologie. Společnost disponuje i dalšími spolupracovníky, kteří jsou zaměřeni na výcvik psů v oblasti pátracích a hlídkových psů.

Společnost AWAKKS v současnosti nabízí služby spojené s preventivními bezpečnostními prohlídkami na vyhledávání výbušnin a drog v objektech, dopravních prostředcích a dalších zájmových místech.

Společnost  vyznává filozofii propojení moderních výukových procesů výcviku služebních psů s výkonem bezpečnostní praxe v návaznosti na uplatňování nejnovějších poznatků v oblasti služební kynologie. V současnosti je tento směr rozšířen i o výchovu služebních psů pro partnerské společnosti nebo klienty s možností vytvoření vzdělávacích kurzů podle potřeb partnera či klienta.

wakkenhat Sdílet na Facebooku

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás