Partneři

Nejlepším důkazem kvality našich služeb jsou naši spokojení zákazníci.

Městská část Praha 7

Projekt "Prevence kriminality pro děti, seniory a handicapované osoby" na rok 2020 je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

MČ Praha 7

Městská část Praha 3

Program "Prevence kriminality pro seniory a handicapované osoby" na rok 2020. Tento projekt je spolufinancován MČ Praha 3.

MČ Praha 3

Brandýs nad Labem

Děkujeme za Váš servis, bylo to perfektní, určitě se na Vás v budoucnu rádi obrátíme.

Martina Kolářová

odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

BEDO Ajax

Jsme certifikovaní na prodej a montáže produktů značky BEDO Ajax. více v našem eshopu.

Smart home security s.r.o.

KOMORA PODNIKŮ KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI ČR

Společnost WAKENHAT je dlouholetým členem zapsaného spolku KOMORA PODNIKŮ KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI ČR

Bezpečná Zóna, z.s.

Děkujeme za podporu našeho projektu, který je zaměřen na ochranu a obranu obyvatelstva.

Tomáš Langer

Předseda spolku

Asociace bezpečná škola

Společnost WAKKENHAT byla pro rok 2019 členem Asociace Bezpečná Škola, z.s., jejímž posláním je pomoci k smysluplnému řešení bezpečnosti školských zařízení.

Škoda Auto a.s.

Zaměstnanci společnosti WAKKENHAT vykonávají strážní a recepční službu na požadované úrovni, v případě potřeby plní úkoly nad rámec činností stanovených ve smlouvě. Komunikace je bezproblémová

Ladislav Vachalík

SO Bezpečnost a ochrana značky

CENTRUM PARAPLE, o.p.s.

Wakkenhat zajišťoval bezpečnostní služby, dohlížel na bezproblémový průběh celé akce a dále spolupracoval na aktuálních potřebách Centra Paraple o.p.s. jako organizátora charitativní akce "Běh pro paraple".

SOLARHOME s.r.o.

Se službami společnosti Wakkenhat jsme již několik let velmi spokojeni a jejich služby jsou na profesionální úrovni.


Ondřej Dlabaja

jednatel společnosti

Trivis a.s.

Společnost Trivis a.s. využívá pult centrální ochrany společnosti Wakkenhat již několik let a s jejich službami a s jejich službami a technikou jsme spokojeni.

Mgr. Adam jedlička

jednatel společnosti

Svoboda Press s.r.o.

V průběhu celého smluvního vztahu jsou bezpečnostní, recepční a poštovní služby poskytované společností WAKKENHAT vykonávány na velmi dobré úrovni, v požadovaném rozsahu i kvalitě. Aktuální potřeby a požadavky řeší flexibilně, pokyny respektují a dodržují.

Mgr. Dagmar Brožová

personální manažerka

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Za dobu trvání smlouvy jsou práce a služby prováděné společností WAKKENHAT SECURITY a.s. vykonávány v požadovaném rozsahu a kvalitě, nebyl řešen žádný přestupek či nedodržení pokynů objednatele.

Ing. Petr Karafiát

director – engineering and environment

MEDIA MARKETING SERVICES

Spolupráci se společností WAKKENHAT mohu za celý náš tým doporučit. Skvělá komunikace, vysoká profesionalita a opravdu rychlé reakce na naše požadavky při pořádání akce RADIOFEST Labské léto. Služeb WAKKENHAT využíváme již třetím rokem a byli jsme vždy maximálně spokojeni.

Tomáš Pick

Odpovědná osoba

FK Ústí nad Labem

Společnost WAKKENHAT zajišťuje bezpečnosti při soutěžních utkáních FK Ústí nad Labem v NFL. Kvalita služby je na vysoké úrovni a bez jakýchkoliv problémů. Oceňujeme vstřícnost a dobrou komunikaci.

Stanislav Pelc

Sportovní manažer

Tata Global Beverages Czech Republic a.s.

Zaměstnanci společnosti WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern plní řádně úkoly vyplývající z ustanovení obchodní smlouvy a Objektové instrukce pro výkon služby. Služby ostrahy a vnějšího úklidu areálu jsou poskytovány na profesionální úrovni.

Ing. Pavel Pokorný

General Manager

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT

CERMAT využívá služeb WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern nepřetržitě od r. 2008 pro střežení objektu s rozlohou více než 2500m2 (prostor se zvláštním bezpečnostním režimem) a k poskytování recepčních služeb. Pracovníci plní úkoly vyplývající z obchodní smlouvy řádně.

Jan Pohanka

Vedoucí referátu vnějších vztahů

SITEL, spol. s r.o.

Společnost WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern poskytuje bezpečnostní a recepční služby řádně, v požadovaném rozsahu a na profesionální úrovni.

Alice Lubelcová

Vedoucí odd. Nákupu a logistiky

LIPLASTEC s.r.o.

Potvrzujeme, že firma WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern řádně poskytuje strážní a další bezpečnostní služby pro naši společnost. Kvalita výkonu i komunikace je na námi požadované úrovni. Současně oceňujeme i vstřícnost.Jana Janečková

Accounting Manager

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Po celou dobu trvání smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb jsou práce a služby poskytované společností WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern vykonávány v požadovaném rozsahu a kvalitě, nebyl řešen žádný přestupek či nedodržování pokynů objednatele.

Renáta Štětinová

Odpovědná osoba