Potenciál 50+

Tématem Mezinárodní konference bezpečnostního managementu bylo využití potenciálu nezaměstnaných ve věku +50.

Tématem Mezinárodní konference bezpečnostního managementu bylo využití potenciálu nezaměstnaných ve věku +50.

Mezinárodní konference bezpečnostního managementu se konala dne 21.9. 2017 v Praze a zde vystoupila Ing. Monika Červíčková v panelové diskuzi v sekci ASIS CZ – vzdělávání společnosti v bezpečnosti.

Ing. Monika Červíčková založila v roce 2009 neziskovou organizaci PLUS 50, z.ú. a je přesvědčena, že právě lidé nad 50 let mohou být vhodnými kandidáty například pro některé pracovní pozice soukromých bezpečnostních agentur.

Podíl nezaměstnaných v této věkové kategorii stále roste, v současné době je to nejpočetnější věková skupina nezaměstnaných, každý 3. nezaměstnaný je v kategorii 50+.

Hlavní myšlenkou zástupce PLUS 50 byl návrh zajistit pro tuto skupinu rekvalifikační kurz „strážný“ a tímto způsobem najít jejich uplatnění v sektoru bezpečnosti.

Absolvent toho kurzu by tak mohl  najít práci mimo jiné u soukromých bezpečnostních agentur, které pro obec, město či městskou část zajišťují doplňující bezpečnostní služby, kdy například monitorují krizové lokality, chrání dětská hřiště, apod. Ideální variantou je uplatnit tyto osoby v místě jejich bydliště, kde perfektně zužitkují místní znalosti a kontakty s místními obyvateli. Dle slov paní Červíčkové: „Je přeci hezké osobně znát svého „pomocného strážníka“, který zajišťuje bezpečí nás samotných, stejně jako našich blízkých. Pozitivem lidí ve věku +50 je jejich životní zkušenost, schopnost lépe předvídat krizové momenty, apod. Cílem komplementární komunální ochrany by prioritně neměla být represe, ale dialog…… a teprve když dialog selže, rychlý zásah. A kdo jiný by takový dialog mohl efektivně vést, než člověk trpělivý, klidný či, chcete - li, vyzrálý? Jinými slovy někdo s životní zkušeností budící respekt a kdo je známý v okolí působnosti.“

Z panelové diskuze vyplynula potřeba řešit stávající problematiku vzdělávání v oboru komplexně, a to na úrovni legislativních změn, které by mohla iniciovat mj. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Cílem těchto legislativních změn je situace, kdy soukromé bezpečnostní agentury jsou partnerem pro Policii ČR, a to zejména kvalitou a vzděláním personálu, a tím se tyto agentury stanou respektovaných subjektem při zajištění obecné bezpečnosti.

Nové legislativní podmínky by mohly přinést pozitivní efekt ve více rovinách. Na jedné straně zvýšení zaměstnanosti rizikové skupiny na trhu práce, ale zároveň i zvýšení kvality služeb bezpečnostních agentur.

wakkenhat Sdílet na Facebooku

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás