Padělání a bezpečnostní prvky eurobankovek

Počet padělaných eurobankovek rok od roku roste. Nejčastěji jsou padělány bankovky v hodnotě 20 a 50€. Některé falsifikáty jsou rozpoznatelné poměrně snadno, poněvadž mají jinou...

Počet padělaných eurobankovek rok od roku roste. Nejčastěji jsou padělány bankovky v hodnotě 20 a 50€. Některé falsifikáty jsou rozpoznatelné poměrně snadno, poněvadž mají jinou barevnost, jsou vytištěny na nevhodný papír či neobsahují funkční bezpečnostní prvky. U profesionálnějších padělků je rozpoznání pravosti problematičtější a pro běžného uživatele téměř nerozpoznatelné od skutečného platidla. Evropská banka je tím pádem nucena zavádět více bezpečnostních prvků a dále je zdokonalovat.

Jak rozpoznat pravé Euro bankovky od nepravých?

Eurobankovky jsou vybaveny několika bezpečnostními prvky, které lze poměrně snadno rozpoznat. 

Těmito prvky jsou:

- Na lícní straně bankovky jsou zobrazeny části budov, hodnoty bankovek a zkratky Evropské centrální banky (BCE, ECB, EZB, EKT atd.) v několika jazycích. Tyto části jsou lehce vyčnívající a rozpoznatelné na dotek – „hlubotisk“.

 - Při pohledu na platidlo proti světlu, je zřetelně vidět vodoznak s motivem, Euro hodnota, bezpečnostní vlákno na středu a v levém horním rohu se doplňuje hodnota, která se za normálního osvětlení zobrazuje pouze částečně – „soutisková značka“.

                   

- 20ti a 50ti eurobankovky mají v pravé části folii s hologramem, která v závislosti na úhlu pohledu zobrazuje symbol eura či čísla hodnoty měny. 50ti eurobankovka obsahuje „čtvercový element tvořený fólií s hologramem“, který se nalézá na opačné straně.

                                                    

- U bankovek nižších hodnot je dalším ochranným prvkem „iridiscentní pruh“ nacházející ve střední části rubové strany (napravo od ochranného proužku). Stejný se nalézá i na nové české tisícikoruně.

- U bankovek vyšších hodnot je na lícní straně v pravém dolním rohu vyznačena hodnota „opticky proměnlivými barvami“, které se proměňují s různými úhly pohledu z červené přes zelenou až po hnědou.

                                                          

A jak je s euro mincemi?

Padělané mince jsou velmi vzácné. Většina z nich jsou těžší, tlustší a nejsou magnetické.

Co dělat v případě, když zjistím, že jsem pravděpodobně obdržel falešné platidlo?

 Nezbyde nic jiného než se obrátit na Policii, která bankovku zašle do ČNB či je možné jí odnést do banky, kde je ověřena pravost. Pokud se prokáže, že platidlo je skutečně falešné, bude zabaveno bez možnosti náhrady.

Kde se eurobankovky tisknou?

V současnosti se euro bankovky tisknou ve Francii, Německu, Finsku, Rakousku, Holandsku, Velké Británii, Itálii, Španělsku, Řecku, Belgii a Portugalsku. To lze na bankovce rozpoznat dle kódového písmene, například Německé tiskárny mají písmeno X, Rakousko N.

Rakouská Národná Banka uveřejnila informace ohledně padělání eurobankovek za rok 2017/18 v Rakousku.

 

zdroj: www.oenb.at a www.ecb.europa.eu

 

Přiložená videa

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás