Krádež

Zdravíme vás milí čtenáři. Tentokrát se budeme zabývat poměrně rozšířenou problematikou krádeží ve firmách. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o bagatelní trestnou činnost s nepříliš vysokými škodami. To je ale bohužel mylné zdání, které vás a vaši firmu může ve výsledku stát hodně času, energie a peněz.

Pokud k  problémům s krádeží v nějaké firmě dojde, v pracovních kolektivech probíhá obecné vzájemné podezírání, které při neřešení těchto případů postupně rozkládá mezilidské vztahy, a to se velmi negativně podepisuje na vykonané práci. Celkový rozklad mezilidských vztahů je tedy bez neodkladného řešení zcela zákonitý a návrat do původního stavu je v porovnání s časovým úsekem vzniku těchto problémů poměrně dlouhodobý.

Právě z tohoto důvodu se vám pokusíme poradit následující:

 V případě, že na pracovišti či ve firmě dojde, byť jen k bagatelní majetkové trestné činnosti, neváhejte ani okamžik a daný problém řešte! Pro získání důkazů můžete kontaktovat Vašeho bezpečnostního pracovníka nebo kontaktní osobu bezpečnostní služby (záznam o kontrole daného prostoru) nebo poskytovatele a správce kamerového systému (získání záznamu). Kontaktujte také Policii ČR.

Mějte na paměti, že pokud nebude řešeno bezodkladně, pachatel získá pocit, že mu věc prošla a nebude se zdráhat v této činnosti pokračovat. Současně s ohlášením věci příslušným orgánům, maximálním způsobem ochraňte do jejich příjezdu místo činu a zamezte přístupu jakýchkoli osob, protože pokud tak neučiníte, dojde k znehodnocení potenciálních stop a může dojít i k jejich neoprávněné manipulaci a tím zametení důkazů někdy i samotným pachatelem.

Dále bychom vám rádi připomněli pečlivý výběr zaměstnanců.  Může nastat situace, kdy váš potenciální zaměstnanec dosud páchal škodu vždy pouze v rámci přestupkového řízení a z toho vyplývá, že tyto informace v rámci výpisu rejstříku trestů k dispozici mít nebudete.

Chápeme, že být zaměstnavatelem je věc složitá a velmi komplikovaná. Budeme proto doufat, že alespoň těchto několik rad a postřehů vám může dopomoci k efektivnějšímu řešení vašich možných nepříjemností v této oblasti.

wakkenhat Sdílet na Facebooku

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás