Kontrolní obchůzková činnost pracovníka ostrahy

Jedná se o významný zdroj informací o bezpečnostní situaci v objektu.

Cíle kontrolní obchůzkové činnosti:

 

- získání přehledu o situaci a dění na objektu

- předcházení a odhalování trestné činnosti

- požární ochrana

- ochrana před ekologickými a technologickými haváriemi

- hospodárnost energiemi (voda, elektřina)

- prevence z hlediska BOZP

 

Zásady kontrolní obchůzkové činnosti:

- provádí jí strážný nebo psovod

- je prováděna po určené trase – kontrolních bodech tak, aby veškerá případná bezpečnostní rizika byla snížena na minimum

- být trvale ve spojení s velitelským stanovištěm na objektu nebo dispečinkem

- být obezřetný, dodržovat zásady osobní bezpečnosti

- hlásit všechny odchylky od normálu

- změnit určenou trasu obchůzky lze pouze v případě podezření nebo reakce na vznik mimořádné události

- využívat své smysly – zrak, sluch, čich: vnímat si, naslouchat, cítit (zápach, kouř)

- dodržovat stanovené limity a časy pro pochůzkovou činnost

- nemožnost provádění pochůzek dle směrnic nebo poškození snímače -  ihned hlásit na dispečink

 

Zaměření kontrolní obchůzky:

- neporušenost oplocení, uzavřenost budov, zajištěné vstupy, uzamčené dveře, uzamčená a zajištěná okna, neporušené mříže v přízemních oknech, nepoškozené brány apod.

- pohyb a výskyt podezřelých osob a vozidel v objektu a jeho bezprostřední blízkosti

- sledování skutečnosti nasvědčující možnému vnášení či vynášení věcí z objektu nebo poškozování majetku

- výskyt podezřelých předmětů – balíčků, odložených zavazadel apod.

- protipožární prevence

- vytypovaná riziková místa – bývají zpravidla kontrolními body obchůzky

 

Zdroj: KPKBČR - Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás