Kontrolní a obchůzková činnost pracovníka ostrahy

Jedná se o významný zdroj informací o bezpečnostní situaci v objektu.

Cíle kontrolní obchůzkové činnosti:
 • získání přehledu o situaci a dění na objektu
 • předcházení a odhalování trestné činnosti
 • požární ochrana
 • ochrana před ekologickými a technologickými haváriemi
 • hospodárnost s energiemi (voda, elektřina)
 • prevence z hlediska BOZP
  Zásady kontrolní obchůzkové činnosti:
 • provádí ji strážný nebo psovod
 • je prováděna po určené trase- kontrolních bodech tak, aby veškerá přípradná bezpečnostní rizika byla minimalizována
 • pracovník je trvale ve spojení s pultem centralizované ochrany
 • pracovník dodržuje osobní bezpečnost a hlásí všechny odchylky od normálu
 • změnit určenou trasu obchůzky lez pouze v případě podezření nebo jako reakci na vznik mimořádné situace
 • stanovené limity a časy pochůzkové činnosti jsou závazné a je nutné je dodržovat
 • v případě nemožnosti provést obchůzku nebo poškozený snímač ihned hlásit na PCO
Zaměrení kontrolní ochůzky:
 • na uzavřenost budov, neporušenost oplocení a mříží, zajištění vstupů, uzamčení dveří a oken atd.
 • pracovník sleduje pohyb a výskyt podezřelých osob a vozidel v objektu nasvědčujícímu možnému vnášení nebo vynášení věcí nebo poškozování majetku
 • záznam podezřelých předmětů - odložených zavazadel apod.
 • protipožární prevence
 • vytipování rizikových míst

 

 

 

wakkenhat Sdílet na Facebooku

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás