Konference - Současné možnosti zdravotnických zařízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací

.

Dne 12.4.2019 se konala konference ve velkém přednáškovém sále Lékařského domu v Sokolské ulici na Praze 2 o současných možnostech zdrav. zařízení při řešení mimořádných událostí. Konferefence byla pořádána Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze společně se Společností pro radiobiologii a krizového plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Této velmi zajímavé konference se účastnili psychologové, Policie ČR, odborníci v oblasti KŘ, ředitelé nemocnic, členové Asociace bezpečné školy, Komory podniků komeční bezpečnosti ČR a jiní. 

Zástupci z bezpečnostní agentury WAKKENHAT se těchto konferencí účastní, vzhledem k tomu, že společnost vnímá problematiku řešení bezpečnosti jak zdravotnických zařízení, tak i ve školských zařízení jako jednu z prioritních oblastí nabízených bezpečnostních služeb.

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás