Členství, certifikace a pojištění

Jsme držiteli všech koncesních a živnostenských oprávnění potřebných pro podnikání v oblasti bezpečnostních služeb a správy nemovitostí.

Kvalita poskytovaných služeb je garantována mimo jiné i tím, že  naše společnosti jsou zapsány v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

WAKKENHAT SECURITY a.s. je certifikovaným členem profesních sdružení Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky.

WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern je členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky a je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň "Důvěrné". Je dceřinnou společností 100% vlastněnou WAKKENHAT SECURITY a.s.

Bezpečností certifikace

  • ISO 9001:2009 systému managementu kvality
  • ISO 14001:2005 environmentálního managementu

Pojištění

WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern je pojištěna k odpovědnosti za škodu až do výše 100.000.000,- Kč.


Osvědčení a certifikáty