BEZPEČNOST OBJEKTU VE SVĚTLE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ - představení publikace

Pro všechny zájemce o danou problematiku představujeme publikaci Jaromíra KYNCLA a kolektivu pod názvem BEZPEČNOST OBJEKTU VE SVĚTLE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ, kterou vydala Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky.

Kolektiv renomovaných autorů a odborníků na problematiku komerční bezpečnosti připravil obsáhlou studii, která popisuje nejenom objektové specifikace, moderní bezpečnostní technologie a možnosti jejich integrace, ale podává potřebné informace o normativních standardech zabezpečování objektů z pohledu Národního bezpečnostního úřadu, Úřadu na ochranu osobních údajů a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Samostatné kapitoly věnovali autoři komplexnímu řešení technologií „inteligentních“ budov, novým trendům v oblasti managementu podpůrných systémů a také bezpečnosti objektu z pohledu zdravotně postižených osob. Nezapomněli ani na protipožární ochranu objektů, ochranu síťové infrastruktury, dat a informací, potřebu speciálních nouzových systémů a signalizací pro řízení havarijních a evakuačních procesů a povinnost vedení objektové dokumentace podnikatele. Popsali principy ochrany zranitelných míst v rizikových a zabezpečených oblastech a některé speciální způsoby ostrahy strategických objektů. Část práce vymezili objektům se stálými i provizorními úkryty pro obyvatelstvo v akutním ohrožení. Představili také některé grantové projekty odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, zejména projekty Bezpečná země, Bezpečná lokalita či Bezpečné bydlení.

Publikace respektuje aktuální terminologii a platnou legislativu (její součástí je také souhrn vybraných souvisejících zákonů, vyhlášek a norem) a jako celek splňuje meritorní i formální požadavky kladené na odbornou publikaci. Je určena studentům škol se zaměřením na bezpečnostní studijní obory, poskytovatelům služeb v oblasti komerční bezpečnosti a všem zájemcům o tento zajímavý, potřebný a velmi náročný obor podnikání.

Jaromír Kyncl a kolektiv Sdílet na Facebooku

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás